www.povolania.eu   
ŠTART
HLAVNÉ MENU
MAPA
VAŠI FAVORITI
O SPRIEVODCOVI
POMOC

Sprievodca svetom povolaní (SSP):

  • poskytuje informácie o viac ako 650 povolaniach formou textových informácií, fotografií a zvukových záznamov,

  • ponúka niekoľko spôsobov, ako si vybrať najvhodnejšie povolanie - podľa záujmov, zručností a ďalších výberových kritérií,

  • umožňuje získať informácie a užitočné návody o tom, ako úspešne vstúpiť (i opakovane) na trh práce.

Čo v programe Sprievodca svetom povolaní ešte nájdete:

  • odkazy na zdroje informácií o možnostiach vzdelávania,

  • odkazy na firmy a organizácie sprostredkujúce zamestnanie u nás a v zahraničí,

  • odkazy na internetové stránky inštitúcií a organizácií ponúkajúcich pomoc v zložitých životných situáciách atď.

Kto ste? Som ...

Žiak základnej školy alebo študent gymnázia

Študent odbornej školy alebo učeň odborného učilišťa

Absolvent strednej alebo vysokej školy

Záujemca o zamestnanie

Človek, ktorý chce zmeniť svoju profesiu

Nezamestnaný

Človek so zdravotným postihnutím


Mám záujem o celý program

Chcem si prejsť celým programom krok za krokom


 
 
Copyright (c) autori 1997, 2001, 2004, 2008
 
 
Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskeho spoločenstva v rámci programu Leonardo da Vinci (http://www.saaic.sk/leonardo).
Obsah projektu nemusí bezpodmienečne vyjadrovať postoj Európskeho spoločenstva alebo Národnej agentúry a tiež im z neho nevyplýva žiadna zodpovednosť.

EU Leonardo da Vinci framework

Novinky v Antikvariátu 5D.SK

Cestování a místopis
 
Antykwariat 5D