www.gwo.cz   
START
HLAVNÍ MENU
MAPA
VAŠI FAVORITÉ
O PSP
HELP
Možnosti povolání pro klienty se zdravotním postižením
Možnosti povolání pro klienty se zdravotním postižením
Pro každé zdravotní postižení je uveden seznam povolání, u kterých je značná pravděpodobnost, že se v nich občané s tímto postižením mohou uplatnit.
  
Problémy vyžadující speciální péči v oblasti stravování a diety
Sklony k mdlobám a záchvatům
Poruchy zraku
Poruchy sluchu
Problémy se srdcem a oběhovým systémem
Problémy s dýcháním
Poruchy mluvení
Kožní problémy
Problémy se zády, obtíže s dolními končetinami
Problémy s mobilitou
Problémy s používáním ruky a prstů