www.gwo.cz   
START
HLAVNÍ MENU
MAPA
VAŠI FAVORITÉ
O PSP
HELP
Žádost o zaměstnání

Žádost o zaměstnání

Žádost o přijetí do zaměstnání je základní dopis, který svému potenciálnímu zaměstnavateli zasíláte. Měl by tedy mít všechny náležitosti úředního dopisu - kvalitní papír, adresu zaměstnavatele i kontakt na vás, oslovení, datum apod. Měl by mít úhlednou úpravu a přehlednou strukturu, rozhodně by v něm neměly být gramatické chyby nebo neohrabané slovní obraty.

Text žádosti by měl být věcný, neměl by působit ani příliš vychloubačně ani příliš skromně. Měl by být stručný, protože podrobné údaje bude obsahovat přiložený životopis, případně formulář, který vám zaměstnavatel možná zašle. Přes tuto stručnost by ale měl umožnit čtenáři vytvoření nejzákladnější představy o vaší kvalifikaci a měl by vyzdvihnout to z vaší kvalifikace a dosavadní praxe, co lze považovat za dobrý předpoklad pro výkon příslušné práce - jinými slovy to, co vás prodává.


Nabízíme vám 4 typy žádostí o zaměstnání, z nichž každá ještě v sobě obsahuje různé možnosti. Z následujících tvrzení si vyberte to, které nejlépe odpovídá vaší situaci. Po vytištění získáte vzor pro napsání vaší vlastní žádosti.