www.gwo.cz   
START
HLAVNÍ MENU
MAPA
VAŠI FAVORITÉ
O PSP
HELP
životopis

Zpracování vlastního životopisu

Údaje v životopisu lze rozdělit do několika částí. Kliknutím na každou z nich se dostanete do formulářů, po jejichž vyplnění si budete moci vytisknout váš kompletní životopis. Jestliže některé části nebo kolonky nevyplníte (buď proto, že do nich nebudete mít co uvést, nebo proto, že si myslíte, že by vám v očích zaměstnavatele mohly uškodit), v životopisu se vůbec neobjeví.

Je samozřejmé, že vytištěný životopis nemusíte přímo použít pro zaměstnavatele a můžete si jej napsat sami se svými úpravami. Nepouštějte se ale do slohových cvičení.


Pokud jste již většinu informací zadali, pokračujte dále:

   DÁLE   

Tzv. evropský formát životopisu se dnes v Evropě používá stále častěji. Uchazeči o zaměstnání v něm musí podrobně popsat své schopnosti. Tyto schopnosti jsou v životopise rozděleny do několika kategorií. Evropský formát se používá především pro pracovní pozice s vyššími požadavky na zaměstnance. Formulář tohoto životopisu můžete získat zde, je ale také k dispozici na internetu.NAHORU

Základní údaje


Titul, jméno a příjmení

Datum narození

Adresa

Telefon

E-mail

Rodinný stav

Počet nezaopatřených dětí

Reference


Prvé čtyři údaje je nutné vyplnit, je-li na vás e-mailové spojení, uveďte jej také. Rodinný stav (svobodný / ženatý / rozvedený / vdovec) a počet dětí vyplňovat nemusíte, pokud je ale vyplníte, umožníte zaměstnavateli vytvořit si o vás ucelenější obrázek. Jsou-li vaše děti již starší, uveďte do závorky jejich věk - zaměstnavatel z toho pozná, že nehrozí vaše častá nepřítomnost v práci z důvodu ošetřování malých dětí.

Do kolonky reference uveďte kontakt na osobu (s uvedením organizace), která o vás a vašich kvalitách může podat informace. Čerstvý absolvent školy může uvést některého učitele důležitého odborného předmětu. Tento údaj není nutný, ale může vám pomoci a i když zaměstnavatel možnost zjistit o vás informace nevyužije, působíte věrohodněji. (Je zřejmé, že nebudete uvádět člověka, se kterým jste se rozešli ve zlém.)NAHORU

Absolvované školní vzdělání


Rok absolvování

Dosažené vzdělání

Obor (škola) (příp. zaměření či specializace)


Položka Dosažené vzdělání - Uveďte např. vyučení, ÚSO, ÚSV, vyšší odborné, VŠ, doktorát, docentura apod.

Položka Obor studia - Uveďte např. zedník, obchodní akademie, strojní fakulta, práva apod.

Kódy uvádět nemusíte. Absolvoval-li jste v rámci oboru nějaké zaměření či specializaci, o níž si myslíte, že se vztahuje k práci, kterou hledáte, nebo, že jinak zvyšuje vaše šance, uveďte je v závorce za názvem oboru.

Základní školu je zbytečné uvádět.NAHORU

Absolvované kursy, zkoušky, stáže


Rok absolvování

Kurs, zkouška, stáž


Položka Kurs, zkouška, stáž - Uveďte název a další stručné a výstižné informace.

Příklady:

 • kurs obsluhy tlakových zařízení (řidičský průkaz);
 • kurs svařování kovů pod tavidlem - úřední zkouška;
 • kurs marketingu - mezinárodní certifikát cima;
 • státní zkouška z angličtiny;
 • půlroční jazykový pobyt v Anglii;
 • tříměsíční stáž u německého koncernu Beyer.


NAHORU

Dosavadní odborná praxe


Období

Organizace

Pracovní zařazení


Položka Období - Uveďte např. 1993-97

Položka Organizace - Uveďte celý název organizace, příp. město; jedná-li se o velkou společnost, můžete uvést příslušný závod, pobočku, divizi apod.

Položka Pracovní zařazení - Uveďte pracovní zařazení a pokud máte pocit, že byste tím stoupli v ceně, rozšiřte jej o krátkou charakteristiku - zvlášť podíleli-li jste se na některých úspěšných projektech.

Příklady:

 • Zedník, kromě běžných zednických prací též sádrokartonářské práce
 • Konstruktér, člen vývojového týmu vysokozdvižných vozíků HZK
 • Pracovník marketingu, zodpovědný za průzkum trhu a řízení reklamních kampaní


NAHORU

Jazykové znalostiPříklady:

 • Angličtina - aktivně (plynně hovořím, zvládám psaní i složitých textů)
 • Němčina - pasivně (jsem schopen číst běžné nepříliš složité texty)


NAHORU

Další speciální znalosti, dovednosti a schopnostiUveďte ty znalosti a dovednosti, které zvyšují vaši cenu na trhu práce a nebyly vysloveně jmenovány v žádné dosavadní kolonce (např. v kursech).


Příklady:

 • Řidičský průkaz sk.B
 • Psaní v textovém editoru MS Word
 • Práce s databázemi
 • Jednání s lidmi
 • Obchodní vyjednávání
 • Jednoduché i podvojné účetnictví
 • Správa počítačové sítě Novell
 • Konstruování pod systémem AutoCAD
 • Příprava orientálních pokrmů
 • Provádění průzkumu trhu
 • Znalost českého trhu se svařovací technikou
 • Vedení pracovních kolektivů, projektových týmů

Čerství absolventi, kteří nemají ještě dovedností získaných praxí, mohou uvést dovednosti vycházející z vyučovacích předmětů, které přímo nevyplývají z názvu oboru (např. ekologie, elektronika, technika pro přenos dat, statistika, cenové analýzy, matematické modelování, defektoskopie apod.). Též lze uvést dovednosti, které jste získali v neprofesním životě, např. příprava slavnostních tabulí, práce s dětmi, šití oděvů, zasklívání, betonování apod.NAHORU

Publikační a přednášková činnostPozn.:

Pokud vám někdy v posledních letech byly vydány odborné články, pokud byla vydána některá vaše práce, pokud vaše vystoupení na seminářích či konferencích vyšly ve sbornících, uveďte to podle následujícího příkladu:

Využití výpočetní techniky v defektoskopii, Technický měsíčník č.4/1999,

Řízení reklamních kampaní, nakladatelství MCH Praha, 1998, 145 stran


Pokud se můžete vykázat přednáškovou činností nebo vystoupeními na významných konferencích či podobných akcích uveďte to rovněž, s názvem instituce či akce, místem a časem konáním a názvem či zaměřením vašich přednášek či vystoupení.NAHORU

Členství v profesních a odborných institucíchPozn.

Jste-li členem takové instituce, uveďte to, včetně případné funkce.

Příklady:

 • Komora architektů

 • Svaz účetních

 • Elektrotechnická společnost

 • Cech pokrývačů - místopředseda


Mohou být uvedeny i zájmové svazy či sdružení, pokud se vztahují k odbornosti související s příslušným pracovním místem (např. Klub programátorů internetových stránek), nikoliv však např. Svaz sběratelů kuriozit). Také sem nepatří členství a funkce v odborech či politických stranách.NAHORU

Profesní cíleUveďte, jak si představujete svou práci v hledaném zaměstnání, čeho byste chtěli dosáhnout i to, co jste ochotni pro to udělat, případně obětovat.

Zde je obtížné dát obecný návod, dost záleží na typu zaměstnání, v kvalifikačně méně náročných povoláních není třeba tuto položku vyplňovat. Nezbytné to není ani u náročných povolání, pokud ale ve svých představách jasno máte (a není to ani příliš naivní ani neúměrně odvážné ani příliš skromné), uveďte to. Člověk, který ví, co chce, je vždy žádanější, než člověk typu "mouchy snězte si mě". Také ovšem platí, že než psát "bláboly", je lepší nepsat nic. Možný vhodný příklad:

V návaznosti na dosavadní zkušenosti s dealerskou činností i vzhledem ke svému elektrotechnickému vzdělání bych rád prováděl komplexní marketingovou činnost v oblasti spotřební elektroniky. Chci se dále vzdělávat - v oblasti průzkumu trhu a v oblasti reklamy. Také chci pokračovat v započatém studiu angličtiny. Jsem připraven pracovat i mimo běžnou pracovní dobu i na to, že hodně času strávím cestami za zákazníky. K tomuto účelu jsem ochoten používat vlastní osobní automobil. Domnívám se, že po získání dalších znalostí a zkušeností, budu schopen zvládnout pozici vedoucího prodejního týmu.

   DÁLE   

Tzv. evropský formát životopisu se dnes v Evropě používá stále častěji. Uchazeči o zaměstnání v něm musí podrobně popsat své schopnosti. Tyto schopnosti jsou v životopise rozděleny do několika kategorií. Evropský formát se používá především pro pracovní pozice s vyššími požadavky na zaměstnance. Formulář tohoto životopisu můžete získat zde, je ale také k dispozici na internetu.