www.gwo.cz   
START
HLAVNÍ MENU
MAPA
VAŠI FAVORITÉ
O PSP
HELP
Dotazník zájmů
Dotazník zájmů
Přečtěte si každou otázku a podle toho, jak je příslušný druh činnosti blízký vašim zájmům, si vyberte z pětistupňové škály odpovědí pomocí rozbalovacího menu.


Chtěli byste tvořit rukama nebo ručními nástroji?

Chtěli byste obsluhovat (používat) stroje, přístroje či zařízení?

Chtěli byste opracovávat kovové materiály?

Zajímá vás elektrotechnika, elektronika?

Chtěli byste pracovat ve stavebnictví?

Chtěli byste pracovat se dřevem?

Chtěli byste pracovat s textilem, s kožešinami, s kůží?

Chtěli byste pracovat s chemikáliemi?

Chtěli byste pracovat se sklem či s keramikou?

Chtěli byste pracovat s potravinami či s nápoji?

Baví vás seřizovat, montovat, opravovat?

Chtěli byste se zabývat barvami, grafikou, fotografií, tiskem?

Chtěli byste se zabývat filmem, divadlem, hudbou?

Chtěli byste informovat lidi, dělat reklamu, pracovat s texty, překládat?

Chtěli byste se zabývat administrativou, kancelářskou prací, úřadováním?

Chtěli byste zaznamenávat a třídit údaje a vnášet do nich pořádek?

Baví vás hledat a zkoumat příčiny a souvislosti jevů a problémů?

Baví vás vymýšlet, hledat nová řešení?

Zajímáte se o výpočetní techniku (programování, počítačové systémy)?

Rádi se staráte o rostliny, zvířata, přírodu?

Baví vás veřejně vystupovat, hrát role, předvádět se?

Jednáte rádi s lidmi?

Chtěli byste zastupovat něčí zájmy?

Baví vás prodávat, kupovat, obchodovat?

Chtěli byste pomáhat druhým, obsluhovat je, pečovat o ně?

Chtěli byste provádět poradenství?

Chtěli byste ošetřovat, vyšetřovat, léčit?

Chtěli byste chránit nebo zachraňovat osoby či majetek?

Chtěli byste vychovávat, vzdělávat?

Chtěli byste organizovat, zařizovat, plánovat, vymýšlet pracovní postupy?

Baví vás dohlížet, kontrolovat?


Vyhodnocení