Školící modul PSP

Pro koho modul je určen?


Pro profesní poradce, kteří buď s PSP dosud nepracovali, nebo kteří chtějí důkladněji uvažovat o tom, jaký má vztah ke všem dalším intervencím, které ve svojí poradenské praxi používají a ke všem ostatním prostředkům podporujícím klienty poradenství.

Pro učitele a přednášející ve školách, kde se PSP bude používat na podporu orientace pro volbu povolání.

Některé části (především část 1) mohou být užitečné samotným příjemcům poradenství, kteří nevědí, kde začít, nebo jak jim PSP může pomoci.


Po ukončení školícího modulu budete umět:

1. Vysvětlit, jak PSP splňuje potřeby svých uživatelů podle modelu výsledků poradenství

2. Popsat kritéria, která byste použili k odkazování uživatelů PSP na příslušný oddíl programu a pro případné nedoporučení jeho použití

3. Popsat tři úrovně podpory uživatelů a tím tři různé kontexty použití

4. Používat PSP jako prostředku pro skupinovou poradenskou práci

5. Začlenit PSP jako prostředek do současné praxe a nabídky prostředků vaší organizace


POKRAČOVAT