www.gwo.cz   
START
HLAVNÍ MENU
MAPA
VAŠI FAVORITÉ
O PSP
HELP
Chcete nám pomoci prosazovat Průvodce světem povolání v České republice?
Vyberte si, co vám nejlépe vyhovuje:
  • Máte svůj web, blog či aspoň domovskou stránku? Propagujte na něm Průvodce světem povolání umístěním hyperlinku odkazujícího na www.gwo.cz.
  • Jsi žák základní nebo střední školy? Informuj svého výchovného poradce o programu Průvodce světem povolání.
  • Jste výchovný poradce? Přesvědčete vedení školy, aby umístilo odkaz na Průvodce světem povolání na váš WEB. Žáci a jejich rodiče se tak bezproblémově dostanou k největšímu zdroji informací o povoláních v České republice.
Schází vám v programu něco podstatného? Napište nám tuto adresu:Program Průvodce světem povolání může být použit ve školství při výuce tématických bloků " Výchova k volbě povolání" a "Úvod do světa práce" ale i v průřezovém tématu "Člověk a svět práce".