www.gwo.cz   
START
HLAVNÍ MENU
MAPA
VAŠI FAVORITÉ
O PSP
HELP
Dotazník dovedností
Dotazník dovedností
Přečtěte si každou otázku a podle toho, jak hodnotíte své dovednosti, si vyberte z třístupňové škály odpovědí pomocí rozbalovacího menu.


Je pro vás bezproblémové někomu něco vyřídit, zatelefonovat, na něco se zeptat - i když je to cizí člověk?

Dokážete v sobě překousnout nepříjemné jednání někoho druhého, aniž byste na něho "vyletěli"?

Dokážete souvisle a srozumitelně formulovat, co si myslíte?

Umíte lidi takzvaně "ukecat"?

Jste ve svém kolektivu uznávanou osobností?

Umíte naslouchat druhým, chápat jejich problémy?

Dokážete uklidnit druhé?

Myslíte si, že jste schopni v nepředvídaných situacích bez zmatkování rychle reagovat?

Dokážete přijmout důležité rozhodnutí aniž byste se museli radit s jinými?

Máte své sešity a jiné písemnosti v pořádku? Dokážete v nich najít, co potřebujete?

Děláte chyby typu "já jsem se spletl" nebo "já jsem se přehlédl" výjimečně?

Postupujete při své práci systematicky a nikoliv chaoticky?

Dokážete dopředu rozmýšlet, jaké možnosti budou následovat po dalších krocích (např. viz hra v šachy)?

Umíte si podrobně rozplánovat práci do jednotlivých fází?

Myslíte si, že umíte vyřešit technické problémy a poruchy?

Když něco rozeberete, dokážete to uvést do původního stavu?

Umíte si představit z nakreslených předmětů, jak vypadají ve skutečnosti?

Řídíte se zásadou dvakrát měř, jednou řež?

Máte šikovné prsty a ruce?

Je tělesná obratnost vaší silnou stránkou?

Zvládáte bez potíží těžší fyzickou práci?

Dbáte hodně na čistotu?

Myslíte si, že máte estetické cítění?

Máte prokazatelný talent herecký?

Máte prokazatelný talent hudební?

Máte prokazatelný talent pěvecký?

Máte prokazatelný talent taneční?

Máte prokazatelný talent výtvarný?

Jdou vám dobře slohové práce?


Vyhodnocení