www.gwo.cz   
START
HLAVNÍ MENU
MAPA
VAŠI FAVORITÉ
O PSP
HELP
O programu Průvodce světem povolání

Nápověda

Průvodce světem povolání je WWW aplikace optimalizovaná pro prohlížeč MS Internet Explorer. Program využívá rámce (FRAME) a aktivní skriptování. Doporučené rozlišení obrazovky je 1024 x 768 bodů.

Funkce "Vaši favorité"
Program si pamatuje všechna povolání, která vám byla nabídnuta při práci s programem. Proto by každý uživatel měl začít pracovat s programem od začátku. Podobně, nejste-li spokojeni s výsledky, zavřete program a spusťte jej znovu.

Použité ikony
 • Popis povolání
  Zobrazení fotografie zachycující charakteristické úkony daného povolání. Počet těchto ikon odpovídá počtu fotografií pro dané povolání. Poklepáním na fotografii se zobrazí její zvětšenina
  ISTP
  Skok do Integrovaného Systému Typových Pozic, kde můžete nalézt další informace o vybraném povolání.
 • Abecední seznam povolání
  Takto označená povolání obsahují fotografie, případně zvukové dialogy
 • Příbuznost povolání
  Poklepáním na ikonu se zobrazí společné znaky příbuzných povolání

Tisk
Kteroukoli stránku lze vytisknout příkazem Soubor, Tisk nebo stiskem kláves CTRL+P. Před tiskem je vhodné nastavit: "Tisk rámců: Jen vybraný rámec".

Vyhledání slova na stránce
Po stisku kláves CTRL+F můžete vyhledat libovolné slovo na zobrazené stránce.

Přehrávání zvukových souborů
V popisu některých povolání jsou uvedeny dialogy, které vyžadují ovladač pro přehrávání zvukových souborů MP3.


Vaše náměty a připomínky adresujte:

5D software spol. s r.o., Jabloňová 2891, Praha 10, 106 00

tel.: 724 344 580