www.gwo.cz   
START
HLAVNÍ MENU
MAPA
VAŠI FAVORITÉ
O PSP
HELP
O programu Průvodce světem povolání

Vaše náměty a připomínky adresujte:

5D software spol. s r.o., Jabloňová 2891, Praha 10, 106 00

tel.: 724 344 580


O programu Průvodce světem povolání

Program Průvodce světem povolání je určen uživatelům, kteří hledají pomoc při volbě povolání a při vstupu na trh práce.

První verze programu byla vytvořena pod řízením společnosti DHV CR s podporou programu Evropské unie PHARE v roce 1997 a byla s ním vybavena Informační a poradenská střediska všech úřadů práce v ČR.

V roce 1999 získal další vývoj a šíření programu Průvodce světem povolání podporu programu Evropské unie Leonardo da Vinci. Koordinátorem projektu se stala opět společnost DHV CR, tvůrcem opět společnost 5D software, do projektu se dále zapojili zahraniční partneři z Velké Británie, Slovenska a Řecka. V rámci tohoto projektu (skončil v roce 2001) byl program významně inovován, jak po stránce obsahové tak po stránce uživatelského přístupu. Kromě české verze programu byla vytvořena slovenská a řecká.

Program vyvolal zájem ze zahraničí a výsledkem bylo vytvoření širokého projektového partnerství podporovaného opět z programu Leonardo da Vinci (Česká republika, Slovensko, Řecko, Kypr, Itálie, Španělsko, Rumunsko, Bulharsko, Litva, koordinace opět DHV, tvorba softwaru opět 5D software, konzultantská účast experta z Velké Británie).

Program Průvodce světem povolání má tyto hlavní cíle:
  • nabídnout klientovi různé postupy pro volbu povolání vycházející z různých výběrových kritérií, včetně možnosti vyhledávat povolání navzájem příbuzná;
  • dát o každém povolání stručnou a výstižnou textovou informaci;
  • u většiny povolání představit klientovi hlavní pracovní činnosti na barevných fotografiích, u vybraných povolání přiblížit některé činnosti prostřednictvím zvukových dialogů;
  • dát klientovi praktické návody jak se ucházet o zaměstnání, jak sestavit životopis, jak uspět u přijímacího pohovoru
  • pomoci klientovi, který chce své povolání změnit, nabídkou možností příbuzných povolání
  • poskytnout rady a informace těm, kteří chtějí soukromě podnikat
  • pomoci nezaměstnaným při řešení problémů vyplývajících z jejich situace;
Základem celého programu je mezinárodní zdrojová databáze povolání vzniklá z českého návrhu po dosažení konsensu všech partnerských zemí. Podmnožinami této databáze jsou jednotlivé národní verze (v současné době 9 partnerských zemí), které obsahují pouze povolání relevantní pro danou zemi. Nastavení mezinárodní databáze umožňuje její úpravu pro další země a to i po skončení projektu.

Uživatelskou nadstavbu k databázi povolání tvoří moduly "Volba povolání" a "Absolvent".

Modul "Volba povolání" obsahuje osm různých postupů volby, aby si klient mohl vybrat ten, který vyhovuje právě jemu (dává přitom klientovi i určité poradenské vedení), u jednotlivých povolání klientovi poskytne stručné charakteristiky, fotografie hlavních pracovních činností, někdy i nahrávky modelových pracovních dialogů, odkáže ho na příbuzná povolání včetně specifikace toho, v čem jsou příbuzná povolání shodná a v čem se odlišují. Modul se speciálně věnuje zdravotně postiženým.

Modul Absolvent nabízí pomoc při získávání zaměstnání, včetně napsání životopisu a přípravy na pohovor u zaměstnavatele, umožňuje vyhledávat příbuzná povolání a obsahuje rady pro soukromé podnikání. Jeho součástí je i speciální submodul pro nezaměstnané.

Program je uživatelům přístupný jako jedna mezinárodní aplikace a devět národních aplikací. Mezinárodní aplikace současně slouží jako mezinárodní zdrojová verze programu v angličtině, národní aplikace jsou jejími podmnožinami s případnými národními rozšířeními, s tím, že většina obsahu programu je pro všechny národní aplikace společná. Program obsahuje také instruktážní modul pro poradce.

Současně s programem je uživatelům k dispozici i portál "Career navigator?" obsahující relevantní webové odkazy rozdělené do tří sekcí - kariérové testování, možnosti vzdělávání a možnosti zaměstnání.


Autoři projektu

Země Jméno Organizace E-mail
Česká republika Ing. Václav Kleňha DHV CR spol. s r.o. (koordinátor)
www.dhv.cz
Česká republika Ing. Budský Šimon DHV CR spol. s r.o. (koordinátor)
www.dhv.cz
Česká republika ing. Luděk LINHART 5D software spol. s r.o.
www.5dsoftware.cz
ludek.linhart
@5d.cz
Bulharsko Ms. Kamburova Nadezda Centre for Economic and Strategic Research (CESR)
Kypr Mr. Mitsingas Antonis Mitsingas Research and Training Institute – MRTI
Řecko Ms. Kroustalli Georgia Industrial Development & Education Centre – IDEC
Itálie Mr. Evangelista Leonardo Associazione Orientamento in rete - AO
Litva Ms. Miniotiene Neringa National Resource Centre for Vocational Guidance – NRCVG
Rumunsko Ms. Jigau Mihai National Resource Centre for Vocational Guidance
Slovenská republika Mr. Grajcar Stefan Central Office of Labour, Social Affairs and Family (COLSAF)
Spanělsko Mr. Campos José A. FASE Formación y Asesores en Selección y Empleo S.L.
Velká Británie Mr. Offer Marcus National Institute of Careers Education and Counselling (NICEC)


Autoři fotografií

V programu jsou použity fotografie z předchozích verzí. Autory nových fotografií jsou: Tomáš Kulišťák, Tereza Vachunová a Libor Linhart. Poděkování firmám i osobám, které spolupracovali při vytváření fotografií.

Grafický design

DaEnd.cz
Národní verze
PSP

Mezinárodní verze v angličtině
Bulharsko
Kypr
Česká republika
Řecko
Itálie
Litva
Rumunsko
Španělsko

Národní verze portálu "Career navigator"

Mezinárodní verze v angličtině
Bulharsko
Kypr
Česká republika
Řecko
Itálie
Litva
Rumunsko
Slovensko
Španělsko