www.gwo.cz   
START
HLAVNÍ MENU
MAPA
VAŠI FAVORITÉ
O PSP
HELP
Rozdělení podle vzdělání
Rozdělení podle vzdělání
Řadu povolání vykonávají lidé s různým stupněm vzdělání. Proto nenaleznete-li u vybraného vzdělání seznam povolání, neznamená to, že v některých případech nemohou některá z těchto povolání vykonávat i lidé s jiným stupněm vzdělání, někdy nižším, jindy se může stát, že zaměstnavatel požaduje stupeň vyšší.
Často záleží na konkrétním pracovním zařazení. Nejčastějšími (ne však jedinými) případy tohoto typu jsou povolání, pro která může být někdy požadováno vzdělání střední odborné, jindy pak vysokoškolské.
  
základní
střední odborné (vyučení)
úplné střední odborné (maturita)
vyšší odborné
vysokoškolské