www.gwo.cz   
START
HLAVNÍ MENU
MAPA
VAŠI FAVORITÉ
O PSP
HELP


výrobní dispečer ve strojírenství

inzerce:
....

výrobní dispečer ve strojírenství:

Kdo to je a co dělá? Úkolem výrobního dispečera je zajišťovat dispečerské řízení výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Co je náplní jeho práce? Pracovními činnostmi jsou - sestavování operativních plánů výroby nebo provozu podle sjednaných zakázek a kontraktů, harmonogramů odbytu, kapacitní průchodnosti pracovišť, provozů, technologických celků a zařízení, podle pracovních kapacit, termínů subdodávek a jiných okolností - zajišťování optimalizace využívání výrobních, provozních a pracovních kapacit - průběžné sledování a kontrola plnění operativních plánů a zajišťování jejich změn podle vývoje odbytových, technologických, technických, dodavatelských, pracovních a jiných podmínek - zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby nebo provozu - koordinace operativních výrobních a provozních plánů s ostatními úseky činnosti podniku, např. zásobováním, expedicí, dopravou, energetikou, technickou a technologickou přípravou výroby a normováním využívání automatizovaných řídicích a pracovních systémů pro rozpisy operativních plánů, pro předávání výrobních a provozních příkazů, pro kapacitní plánování, pro evidenci spotřeby materiálů, pracovních časů, strojních časů, kapacit, produkce a výkonů, odbytu, rozpracovanosti apod. - zpracovávání provozní dokumentace výkazů a evidencí.

V jakém pracuje prostředí? Povolání je vykonáváno jednak v místnostech kancelářského charakteru, jednak přímo v prostředí strojírenských dílen a provozů. Je proto třeba počítat s hlučností a s nečistotami, někdy i se směnným provozem.

S čím pracuje? Pracovními prostředky jsou výpočetní technika a běžná kancelářská technika.

Jaký by měl být a co by měl znát? Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vysokoškolské, vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou strojírenského směru, organizační schopnosti, technické myšlení, autorita, schopnost jednat s lidmi.


Příbuzná povolání
ISTP
Výběr tohoto povolání Chcete zařadit toto povolání do koše speciálně vybraných povolání?


 
¨
 Softwarová část Průvodce světem povolání (Guide to the World of Occupations) byla vytvořena firmou 5D software.

Novinky v Antikvariátu 5D

Beletrie
 
Antykwariat 5D - polské knihy